Huis van de journalist
U bent hier : JAM » Stap voor stap lid worden

Stap voor stap lid worden

Word lid !

Ieder met een regelmatige journalistieke activiteit kan lid worden van de JAM.
De JAM is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dat betekent dat je door je lidmaatschap een aandeel koopt van de vennootschap.
Je bent dus vennoot van JAM en zal hierdoor ook stemrecht hebben op de algemene vergadering.
Download de nodige documenten, print ze af en vul ze met de hand in.

JAM Overeenkomst

Aangiften-Uitleg

Statuut
Geschreven werken
Kort Audiovisueel werken
Lange audiovisuele werken
Geluidswerken
Digitale werken

De inschrijving kost 50 euro. Dat bedrag dekt de aansluiting bij de JAM en de uitgifteprijs van je aandeel in de coöperatieve vennootschap.
Schrijf 50 euro over op rekeningnummer BE23 0682 4141 0391 BELFIUS met vermelding van “aansluiting + je naam”.
Eens je dossier aanvaard is door de raad van bestuur, ontvang je ‘login codes’ waardoor je toegang krijgt tot ons online systeem.

Graag ontvangen we een kopie van je arbeidsovereenkomst of van je samenwerkingsovereenkomst (als je als zelfstandige werkt). We vragen ook drie bewijsstukken van je journalistieke activiteit (kopieën van krantenartikelen, links naar uw documentaires/reportages, enz..).

Indien je voordien lid was van een andere beheersmaatschappij, gelieve ons dan een kopie van je opzegbrief te bezorgen.