Huis van de journalist
U bent hier : JAM » Gewone Algemene Vergadering 2021

Gewone Algemene Vergadering 2021

De Raad van bestuur van de JOURNALISTEN AUTEURSMAATSCHAPPIJ nodigt u graag uit op de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt
op maandag 14 juni om 12u.

De vergadering vindt online plaats.

Dankzij uw lidmaatschap van JAM bent u ook vennoot van onze coöperatieve vennootschap. Wij stellen uw aanwezigheid op deze vergadering dan ook erg op prijs.  

Indien u wenst deel te nemen aan deze vergadering, gelieve dan uw aanwezigheid te bevestigen via mail (info@jam.be) vóór 10 juni 2021.
Ons secretariaat zal u contacteren om de verdere formaliteiten af te handelen en zal u de link naar de vergadering meedelen.

Volmacht 
Indien u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vertegenwoordigen door een collega, lid van JAM.
Gelieve enkel het volmachtformulier te gebruiken, dat u via deze link kan downloaden.  
Het document moet vóór 10 juni 2021 gemaild worden naar het secretariaat en moet de naam van de volmachtdrager vermelden en gedateerd en gehandtekend zijn. 

Kandidaat-bestuurders   
De mandaten van 1 Franstalige bestuurder en 1 Nederlandstalige bestuurder zijn vacant.   
Indien u zich kandidaat wenst te stellen, stuur dan uw kandidatuur, vergezeld van een C.V., vóór 10 juni 2021 naar info@jam.be
Uw kandidatuur zal op de website van JAM bekendgemaakt worden.   

_____________________________________________________

Kandidaat-bestuurder

Lode Goukens (°1970) studeerde kunstwetenschappen en archeologie in Gent en Brussel, journalistiek in Brussel en filmstudies en visuele cultuur in Antwerpen. Hij schreef jaren de rubriek Modem in Knack. Hij was hoofdredacteur van Wave en van Network&Telecom. Hij schreef het eerste Belgische boek over het Internet. Na een carrière als freelance journalist werd hij wetenschappelijk uitgever en nadien industrieel in optische media. Tegenwoordig werkt hij aan een doctoraat over Antwerpse prentkunst in de zestiende eeuw en geeft les aan de Thomas More hogeschool. Zijn journalistiek werk gaat de laatste jaren vooral over European Affairs, ICT, archeologie en stripverhalen.

_____________________________________________________

Documenten  
De documenten van de  gewone algemene vergadering kunnen op het secretariaat van de JAM worden opgevraagd : info@jam.be. 

Agenda  

 • Proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van
  27 augustus 2020.  
  Activiteitenrapport en Jaarverslag 2020  
 • Jaarrekening 2020 met verslag van de Commissaris.  
 • Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot artikel XI.258 WER.  
 • Goedkeuring definitief niet-verdeelbare bedragen
  (art. XI. 254, § 1 WER).  
 • Goedkeuring van de bezoldigingen en voordelen van welke aard ook (zitpenningen) uitgekeerd aan de bestuurders (art.XI. 248/4, §2 WER).  
 • Kennisname van de individuele verklaring van de bestuurders inzake belangenconflicten over boekjaar 2020 (art. XI.248/8, § 1, laatste lid en XI.248/10, § 2 WER) 
 • Kennisname van de bijzondere verslagen van de Commissaris.  
 • Toewijzing van de financiële opbrengsten van de rechten aan de werkingskosten van de vennootschap  
 • Goedkeuring van de rekeningen en de resultaten.  
 • Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor het boekjaar 2020.  
 • Verkiezing bestuurders.

Met vriendelijke groeten, 

Jean-Claude Verset,
Voorzitter van de Raad van bestuur